Publicaties

Skyline DX laboratorium

UMC artikel Bouwwereld Piazza

UMC verbouwing Piazza

Leiden Bio Science Park Lab. Magazine frbr 2016

Een artikel over de laatste ontwikkelingen op het Bio Science Park te leiden. De bouwbegeleiding van genoemde bedrijven, Batavia en Galapagos is door PM² uitgevoerd.  

Open publicatie

Koningsbergergebouw in Valstar Visie

BIM in de praktijk. Een artikel over de toepassing van een praktijkcase. Het Koningsbergergebouw van de Universiteit Utrecht is door toepassing van BIM tot stand gekomen!

Open publicatie

Nieuwbouw OWC UU - bouwfase

2014, juni: in dit artikel van Onderwijs en Bouw wordt de bouwfase van het Koningsbergergebouw belicht, inclusief een interview met onder anderen PM²-projectmanager Bas van Halen.

Open publicatie

Nieuwbouw OWC UU - flyer opening

2015, april: In deze flyer worden studenten welkom geheten in het Koningsbergergebouw en krijgen ze een korte toelichting van de belangrijkste kenmerken van het project. 

Open publicatie

Brochure Rotterdam Science Tower

2013 - Brochure Rotterdam Science Tower.

Open publicatie

Innoveren in Science Tower

2012, november - Artikel uit Laboratorium Magazine

Open publicatie

Erasmus MC

2012, april - Samen met een interne projectmanager was PM² verantwoordelijk voor de Europese aanbestedingsprocedure voor de renovatie van de ‘witte toren’ van het Erasmus Medisch Centrum. De hoofdfunctie van het gebouw is laboratoriumonderzoek. Bij de renovatie zal er gefaseerd verbouwd zal gaan worden, want de toren blijft in gebruik.

Open publicatie