Onze medewerkers

Vacature

PM² zoekt een medior of senior projectmanager met ervaring in renovatie of nieuwbouw van technisch complexe projecten (laboratoria, ziekenhuizen, etc). Download hier de vacature. 

Download CV

Brenda Verhaaf

Foto Brenda Verhaaf

Brenda is projectmanager bij PM² bouwadviseurs en studeerde moleculaire biologie aan de Hogeschool van Utrecht. In haar projecten staat het realiseren van een laboratoriumontwerp wat aansluit bij het werkproces centraal. Hierbij draagt zij zorg voor een optimaal resultaat binnen de gestelde kaders en een gestroomlijnd proces. Daarnaast is Brenda sterk in adviseren met betrekking tot veiligheid en heeft kennis van de eisen, normen en richtlijnen die gelden voor een laboratorium. Door haar installatietechnische achtergrond kan ze als verbindende schakel fungeren tussen de functionaliteit van het lab en de techniek die daarvoor nodig is. Met meer dan 10 jaar ervaring als senior analist en haar werk als adviseur en Projectleider bij een groot installatie adviesbureau kent ze de praktijk van het werken in een laboratorium erg goed.

Download CV

Teake Brunia

Foto Teake Brunia

Teake Brunia (1956) is projectmanager en adviseur bij PM² bouwadviseurs. In zijn projecten staat het denken vanuit de eindgebruiker voorop. Op die manier zorgt hij ervoor dat een gebouw of gebouwoplossing doet en kan wat nodig is voor de eindgebruiker. 

Teake kan bogen op een stevige technisch-bouwkundige achtergrond en heeft 17 jaar ervaring opgedaan, onder andere als huisvesting adviseur en senior-projectmanager bij het internationale ingenieursbureau HaskoningDHV.

Hij heeft zijn expertise, op de onderwerpen procesmanagement, huisvestingsadvies, gebruikers-begeleiding en aanbestedingsadvies, opgebouwd bij een groot aantal integrale projecten in de sectoren overheid en onderwijs.

Teake is recht-door-zee, mensen waarderen zijn eerlijkheid en de manier waarop hij partijen bij verschillen van inzicht bij elkaar brengt. Zijn drive om te verbinden komt hem goed van pas bij het aansturen van teams en projecten.

Download CV

Tom Wiardi

Foto Tom Wiardi

Tom is projectmanager bij PM² bouwadviseurs. Als projectmanager brengt hij structuur aan in complexe vraagstukken. Door zijn 9 jaar ervaring in het UMC Utrecht heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van zorggerelateerde projecten zoals verpleegafdelingen, laboratoria en intensive care. Hij weet wat er nodig is om naast het managen van deze projecten in een complexe omgeving het primaire zorgproces ongestoord voortgang te laten vinden. Tom studeerde HTS bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht en vulde dit aan met de studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

Download CV

Teun Lam

Foto Teun Lam

Teun (1974) is projectmanager bij PM² bouwadviseurs. In de rol van projectmanager stuurt hij het team aan om pragmatisch de (project-) doelstellingen te realiseren. Hij werkt aan vertrouwen en verbinding tussen de partijen, en is de ‘spelverdeler’ van het team van adviseurs en uitvoerende partijen. In de initiatieffase is hij de motor om samen met de gebruikers en de opdrachtgever(s) het project vorm te geven. Hij heeft zijn expertise, op de onderwerpen procesmanagement, contractvorming, aanbesteden en duurzaamheid (installaties) opgebouwd bij opdrachtgevers in de markten overheid, commercie, onderwijs en onderzoek. 

Download CV

Rob Mulder

Foto Rob Mulder

Rob (1963) is project- en programmamanager bij PM² bouwadviseurs. Hij geeft leiding aan de voorbereiding en uitvoering van het ontwerp- en bouwproces. Zijn specialisaties zijn projectmanagement in complexe bouwprojecten, Nederlandse en Europese aanbestedingsprocedures en organisatieadvies.

Rob kan bogen op een stevige bouwkundige achtergrond en heeft een flinke dosis ervaring opgedaan als adviseur en senior-projectmanager bij grote, internationale ingenieursbureaus als Arcade en DHV. Rob studeerde HTS Bouwkunde aan de Hogeschool Bouwkunde in Utrecht.

Download CV LinkedIn

Kees Wassenaar

Foto Kees Wassenaar

Kees is projectmanager bij PM² bouwadviseurs. Zijn specialisaties zijn bedrijven begeleiden in nieuwe ontwikkelingen binnen het facilitaire vakgebied en projectmanagement bij nieuwbouw en renovatie van kantoren.

Zijn specialisaties zijn klantgerichtheidsstudies, facilitair management-advies en projectmanagement in complexe (bouw)projecten. Kees werkte voor zijn PM²-tijd jarenlang als projectmanager bij DHV. Hij studeerde bouwkunde, richting bouwmanagement en vastgoedbeheer, aan de TU Delft en voltooide Projectmanagement 1.0 aan de TSM Business School.

Download CV

Bas van Halen

Foto Bas van Halen

Bas is projectmanager bij PM² bouwadviseurs. Als projectmanager richt hij zich op het leiding geven aan de voorbereiding en uitvoering van het ontwerp- en bouwproces in projecten op het raakvlak van onderzoek- en onderwijs.

Bas is goed thuis in zowel het projectmanagement van nieuwbouw en renovatie van college-, practicumzalen en universitaire kantoren als de wet- en regelgeving en het bouwrecht op dit gebied. Hij studeerde civiele techniek aan de TU Delft, afstudeerrichting Bouwtechniek en Bouwproces. In 2012 voltooide hij Professioneel Projectmanagement 2.0 aan de TSM Business School.

Download CV LinkedIn

Christiaan van Oijen

Foto Christiaan van Oijen

Christiaan van Oijen is in april 2014 het PM²-team komen versterken. 

Henk Heiner

Henk is projectmanager techniek bij PM² bouwadviseurs. In deze functie is hij vanaf initiatieffase tot oplevering betrokken bij technisch complexe projecten. Hij is in staat om al in een vroeg stadium op conceptueel technisch niveau met de klant mee te denken. Mede door zijn specialistische kennis van elektrotechnische en data installaties, maar ook de werktuigkundige installaties kan hij snel de klantwens omzetten in praktische oplossingen. Daarbij komt zijn kostentechische kennis goed van pas. De laatste jaren heeft Henk zich gespecialiseerd in de techniek behorend bij laboratoria. Daarbij heeft hij ruime ervaring opgedaan bij de realisatie en validatie van diverse MLIII en BSLIII laboratoria. Henk is resultaatgericht, analytisch sterk en communicatief vaardig. Hij maakt makkelijk contact en schakelt eenvoudig met diverse niveau’s binnen organisaties. 

Renate de Bruin

Renate is project & administratief medewerkster.

Roelant van der putten

Roelant is Sr. projectmanager werktuigkundige installatie techniek bij PM² bouwadviseurs. Hij is in staat om al in een vroeg stadium (Haalbaarheid & case studies) op conceptueel technisch niveau met de klant mee te denken. Door zijn specialistische kennis van laboratoria installaties kan hij snel de klantwens omzetten in praktische oplossingen.