Onderwijs en Onderzoek

Bij de realisatie van grote onderzoeks- en onderwijsprojecten, zoals een nieuwe bèta-faculteit, is afstemming van menselijke interactie en gebouwfuncties cruciaal. PM² inventariseert eerst het toekomstig gebruik van het gebouw en de menselijke relaties. PM² stemt vervolgens de wensen van de organisatie, gebruikers en gebouwfuncties af op de dagelijkse praktijk, neemt deze op in het ontwerpplan en coördineert alle werkzaamheden van de geselecteerde bouwpartners.

PM² kan bij dit soort projecten bogen op ervaring in de renovatie en nieuwbouw van faculteitsgebouwen en de (technische) inrichting van college- en practicumzalen. Vanuit die gecombineerde kunnen de projectmanagers optimaal invulling geven aan zowel onderwijs- als onderzoeksfuncties van de instelling. PM² realiseert het project in al zijn facetten en bewaakt de planning en het budget van de start van de bouw tot de oplevering.