Laboratoria en Cleanrooms

De bouw en inrichting van laboratoria en cleanrooms is een specialisme. In deze technisch, complexe omgevingen is het van groot belang de wensen van directies, managers en eindgebruikers te inventariseren en op elkaar af te stemmen.

PM² is goed thuis in de wereld van laboratorium- en cleanroomtechniek. De projectmanagers hebben kennis van de specifieke eisen die in deze sector gelden op het gebied van wetgeving, kwaliteit, veiligheid, media, ventilatietechnieken, apparatuur en instrumentatie. Ze kunnen adviseren over de selectie van en het werken met monitoringsystemen, autoclaven, veiligheidskabinetten, voorzieningen voor demi- of ultrapuur water en validatieprocessen ondersteunen.

Ook laboratoriumomgevingen met de strengste inperkingseisen zijn bekend terrein. Zo zijn er projecten gedaan met laboratoria van het type MLI en MLII en MLIII, het op een na hoogste veiligheidsniveau voor het werken met gevaarlijke micro-organismen.

PM² vertaalt vanuit deze specialismen de wensen van de organisatie en medewerkers naar de dagelijkse praktijk, neemt deze op in het ontwerpplan en coördineert vervolgens alle werkzaamheden van de geselecteerde bouwpartners. PM² bewaakt de planning en het budget van de start van de laboratorium- en cleanroombouw tot de oplevering.