Interim management

PM² kan medewerkers vrijmaken om als interim-manager voor een bepaalde tijd de leiding van een project of over een organisatie op zich te nemen. Zeker bij projecten waar hoge eisen worden gesteld aan technische installaties en onderzoeksfaciiteiten is binnen de organisatie vaak niet de expertise aanwezig om dit met het eigen management op te lossen.

Binnen PM² is veel kennis en ervaring opgedaan in de bouw van laboratoria, kennisinstituten voor geavanceerd natuurkundig onderzoek en faculteiten met een sterke onderwijs- en onderzoekscomponent. De interim-manager kan nieuwe projecten van de grond tillen en vastgelopen projecten vlot trekken van start tot realisatie.