Het nieuwe werken

Het nieuwe werken is een trend in kennisorganisaties. Grote aanjager is de informatietechnologie die bedrijven in staat stelt om te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, flexibele werkplekken en nieuwe managementvormen met meer eigen verantwoordelijkheid en creativiteit voor de werknemers.

HNW vereist een omslag in de organisatiestructuur en de bedrijfscultuur. Het vraag om een moderne managementstijl en stelt eisen aan de mentaliteit van de kenniswerker en diens leidinggevende. Een goede ict-structuur alleen is dus niet genoeg om HNW tot een succes te maken.

PM² begeleidt kennisorganisaties in deze transformatie, zodat HNW daadwerkelijk creatieve processen stimuleert, de innovatiekracht verhoogt en de werkwijze laat aansluiten op de wensen en eisen van de nieuwe generatie professionals.