Facilitair management

Europese wet- en regelgeving, fusies en afstoting van bedrijfsonderdelen dwingen facilitair dienstverleners om hun organisatie en processen anders in te richten. PM² begeleidt dit soort grote veranderingen voor organisaties in de dynamische Facility Management (FM)-markt. Neemt aanbestedingsprocedures voor zijn rekening, past processen en procedures in de organisatie aan, schrijft een implementatieplan en waakt over de fasering van het project en het op tijd halen van de doelstellingen.

Bij Integraal FM worden onderdelen van de facilitaire diensten binnen en buiten het gebouw door één centrale dienstverlener aangeboden. Bedrijven kunnen zo kosten besparen, worden flexibeler en krijgen een betere aansluiting op hun primaire bedrijfsproces. Het gaat niet alleen om schoonmaak, catering en beveiliging, maar juist ook om technisch onderhoud, workplace management, projectmanagement en inkoop. Kenmerkend is dat behalve de facilitaire diensten ook het management hierover wordt uitbesteed.

PM² heeft ruime ervaring in de aanbesteding van IFM-projecten en de selectie van de geschiktste IFM-partij. PM² zet het IFM-traject als partner binnen het bedrijf op de rails van inventarisatie en contractering tot implementatie.