Aanbestedingen

Aanbestedingsprocedures en offerterondes zijn voor veel organisaties zo complex geworden dat ze een adviseur in de arm nemen. PM² heeft kennis en ervaring opgebouwd met (Europese) aanbestedingsmethodieken. Voor het aanvragen van meerdere offertes op nationaal niveau is een slimme methodiek ontwikkeld. Met deze beproefde methode verloopt de offertebeoordeling sneller en tegen lagere kosten.

PM² verzorgt het offertetraject, zodat organisaties geen vertraging oplopen bij hun plannen en de beste kandidaten kunnen selecteren. PM² inventariseert de wensen in de organisatie, maakt een plan, coördineert de aanbestedingsprocedure en doet ook de selectie van de kandidaten, inclusief contractering.